Kontakty

Odesláním zprávy souhlasím a potvrzuji, že jsem byl / a poučen / á o skutečnostech a právech, které mi vyplývají ze zák. č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů az Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů )

Adresa:
Mária Hájasová H+H Kvasiareň
Hadovská cesta č.1
945 01 Komárno
SLOVAKIA

 

Tel:/Fax: 035/7741 271
email: hajasladislav@stonline.sk
GPS: 47.77129127, 18.09576988