Management kvality

Od odrody k výrobku

Tento systém managementu kvality, vyvinutý firmou H+H Kvasiareň, zabezpečí kontrolu nad celým výrobným reťazcom od zasiatia osiva až k finálnemu výrobku, ktorý zabezpečuje vysokú kvalitu takto získaným výrobkom.

• Nami vybrané odrody pestujú pre nás naši zmluvní pestovatelia. Tieto hybridy boli vyšľachtené špeciálne pre spracovateľské účely. Zabezpečujú jednotnotnosť chute a konzistencie kvasenej kapusty a čo najmenšie straty.

• Zmluvní pestovatelia boli vybraní v najvhodnejšom agroklimatickom regióne Slovenska. Dlhodobá spolupráca s pestovateľmi a pravidelná kontrola porastu, min. 3x počas vegetácie, zabezpečí pre nás vysokú kvalitu surovín. Takto dopestovaná zelenina má vysokú zdravotnú hodnotu, nie je prehnojená a neobsahuje chemické rezíduá.

Počas spracovania a balenia používame manažment kvality HACCP ( HAZARD ANALYSIS OF CRITICAL CONTROL POINTS ).

 Výrobky vyrobené týmto spôsobom sú zdravotne hodnotnejšie a bezpečnejšie vďaka kontrole kvality nad celým reťazcom od osiva k výrobkom. Naše mliečne kvasené výrobky v sáčkovom balení bez konzervačných látok majú dlhú trvanlivosť:

Kvasená pkapusta 60 dní a kvasené uhorky 31 dní.

Výrobky sú vyrobené pod kontroloukvality: “OD ODRODY K VÝROBKU”, HACCP, ISO 9001:2001 a FSSC 22000
V ROKU 2012 sme ziskali certifikat kvality IFS